STUDIO9

«Coworking is a social gathering of a group of people who are still working independently, but who share values, and who are interested in the synergy that can happen from working with people who value working in the same place alongside each other.»

Studio 9 er et arbeidsfellesskap lokalisert i hjertet av Tønsberg. Fellesskapets bærende idé er tanken om coworking. To er flere enn én, og som felleskap står man sterkere.  Vi er per i dag 6 firmaer samlet på kontoret i Kammegaten, og vår faglige bredde spenner fra design til illustrasjon og ledelse.

Som kunde hos en av oss vil du ha alle ressursene et fullskala kommunikasjonsbyrå kan tilby. Måten vi har valgt å organisere oss på gir stor fleksibilitet, og vi etterstreber å til enhver tid kunne koble på de ressursene som skulle trengs underveis i en prosess.

Denne fleksibiliteten motiverer oss, og gjør at vi kan tilby skreddersydde løsninger til våre kunder!

SH_IMG_3435_bearbeidet.jpg

Anette Marthinsen,  senior industridesigner og grafisk designer  folkstudio.no   


Anette Marthinsen,  senior industridesigner og grafisk designer
folkstudio.no
 

Anita Boysen, grafisk designer  octoberdesign.no


Anita Boysen,
grafisk designer

octoberdesign.no

Anne W. Fjærvoll,  senior grafisk designer  folkstudio.no  


Anne W. Fjærvoll, 
senior grafisk designer

folkstudio.no
 

Rita Furan prosessveileder og endringskonsulent  f lyt.no


Rita Furan
prosessveileder og endringskonsulent

flyt.no

Torgrim Nærland,  illustratør og storyboardtegner    storyland.no  


Torgrim Nærland, 
illustratør og storyboardtegner 

storyland.no
 

John Fossen Thaugland, adferdsøkonom og prosessveilede r  f lyt.no


John Fossen Thaugland,
adferdsøkonom og prosessveileder

flyt.no

Helene Moe Slinning, grafisk designer  s trokdesign.no  


Helene Moe Slinning,
grafisk designer

strokdesign.no
 

Alex Luzio, grafisk designer  -


Alex Luzio,
grafisk designer

-