Selv om design oftest er beskrevet som et produkt eller et resultat er design på det mest effektive en prosess, veien mot målet. En handling og arbeidsmetode, altså et verb og ikke et substantiv. Et effektivt og sterk verktøy som når det blir brukt på den riktige måten vil drive en merkevare, en tjeneste eller et produkt til nye høyder.


Vi i FOLK har utviklet vår egen arbeidsmetode for å gi kundene det beste av vår kunnskap og for å sikre et best mulig resultat for produktet eller tjenesten vi leverer til våre kunder.


F - Fokus

Her definerer vi inn hvilke typer resurrser vi trenger i prosjektet og lager en detaljert fremdriftsplan hvor kravspesifikasjoner og forventninger defineres tydlig og godkjennes før endelig prosjektstart.

O - Orientering

De beste forutsetninger for å gjøre et godt prosjekt er innsikt i kundens behov, situasjon og fremtid.
Det handler om å ta en klar posisjon, se muligheter og legge en god strategi. Vår metodiske og kreative tilnærmelse for å levere helhetlige, forståelige og attraktive tjenester med hovedfokus på brukerens opplevelse gjør at vi kan kalle oss brukerens ambassadør.

Form, funksjon, opplevelse og effektivitet utvikles med fokus på brukernes og/eller tjenesteleverandørenes behov.

- Hvem er dine kunder? - Hva er din strategi for å nå disse? - Hvilket behov dekker du i markedet?

L - Leveranse

Folk studio sitter på gode resurrser for å kunne levere et gjennomarbeidet og helhetlig produkt. Vi er alle senior fagutøvere og brenner for våre fagfelt. I tillegg til visuelle leveranser gjennomfører vi også butikktester og benytter oss av prototyper til å teste produktet i markedet når det er nødvendig. Vi har god dialog med underleverandører hvor vi utveksler erfaringer for å oppnå best mulig resultat i sluttproduktet.

K - Kontroll

Vi har gode samarbeidpartnere på produksjon av grafisk materiell. Vi har også lang erfaring på oppfølging av trykk og produksjon generellt. Vi sørger for at underleverandørene har forstått sine oppgaver og er gjerne med ut for en kvalitetssikring under oppstart. All leveranse fra oss sjekkes og godkjennes før det leveres kunden, hvis ønskelig.